Vítejte na webu odílu České asociace sportu pro všechny TJ Neratovice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poslední cvičení před prázdninami:

děti s rodiči - 17.6.2019
ženy - 18.6.2019
předškolní a školní děti - 19.6.2018
volejbal v tělocvičně - 19.6.2019
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

Upozornění pro zájemce 

Volejbal muži + ženy má z důvodu naplnění kapacity STOP stav .
Děti v doprovodu rodičů mají naplněnou kapacitu.
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chcete se hýbat s dětmi, sami, nebo máte doma dítě milující pohyb?

Jsme sdružení přátel pohybu v nejrůznějších podobách, patříme pod Českou asociaci sportu pro všechny. 

  • Cvičení dětí v doprovodu rodičů

Každé pondělí od 16:00 hod. Cvičení (děti od 2 do 5 let) vede Anička a Milada.

  • Cvičení děti

Předškolní (od 5 let) a mladší školní :

Pondělí a středa od 17:00 hod. Cvičení vedou Míla, Helena, Ajka a Milada.

  • Cvičení ženy

Úterý od 20:00 hod. Předcvičuje Radka a Líba.

  • Volejbal muži + ženy

Pondělí a čtvrtek od 20:00 hod. Vedoucím je Luboš.

Těšíme se na Vás v tělocvičně III. ZŠ 

Více o organizaci Česká asociace sport pro všechny najdete na https://www.caspv.cz/